Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

 1. IZMANTOJAMIE DEFINĒJUMI:
 2. Personas dati, Dati – jebkura informācija par Lietotāju, kas attiecas noteiktai vai nosakāmai fiziskai personai.
 3. Veikali – SAS «Intervilža» veikali, kas atrodas adresē Savanorju prospekts 151, Viļņa.
 4. Interneta veikals ‒ SAS «Intervilža» elektroniskais veikals www.inowood.lt.
 5. IP‒adrese – unikāls numurs, zināms kā Interneta protokola (IP) adrese, kuru piešķir katram datoram, kas pieslēgts Internetam. Tā kā šos numurus parasti piešķir valstu blokiem, IP‒adresi var bieži izmantot valsts noteikšanai, kurā dators pieslēgts Internetam.
 6. Intervilža – SAS «Intervilža», juridiskās personas kods 110342843, PVN maksātāja kods LT103428413, reģistrācijas / korespondences numurs Savanorju prospekts 151, LT‒03150, Viļņa, datus savāc un administrē Juridisko personu reģistrā VU Reģistru centrā.
 7. InoWood – koksnes‒polimēra kompozīta izstrādājumu tirdzniecības zīme, kuru izmanto uzņēmums «Intervilža».
 8. InoWood uzskaites ieraksti ‒ InoWood uzskaites ieraksti Facebook, LinkedIn un citos sociālajos tīklos, kas sniedz informāciju par InoWood produktiem un lietotāju izvietoto saturu apmaiņu.
 9. Uzskaites ieraksts – Lietotāja reģistrācijas rezultāts Vietnē, kura rezultātā izveidojas uzskaites ieraksts, kurā glabājas tā personas dati un pasūtījumu vēsture.
 10. Pakalpojumi – visi Lietotājam sniedzamie pakalpojumi InoWood vietnē, interneta veikalā, veikalos.
 11. Konfidencialitātes politika ‒ šī konfidencialitātes politika, kurā izklāstīti Personas datu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes pamatnoteikumi, kas piemērojami Lietotājam, izmantojot Vietni, Elektronisko veikalu un/vai sniedzot Pakalpojumus Veikalos.
 12. Sīkfaili (cookie) – nelieli teksta dokumenti ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek nodoti no Vietnes uz Lietotāja datora cieto disku, lai Vietnes administrators varētu atšķirt Lietotāja datoru un redzēt tā darbību Internetā.
 13. Vietne – vietne Inowood ar adresi www.inowood.lt.
 14. Parole – unikāla Lietotāja izveidotā burtu un skaitļu kombinācija, kas zināma tikai viņam, kuru ievada sākumā, reģistrējoties Vietnē, pēc tam piekļuvei Uzskaites ierakstam.
 15. Noteikumi – šie Preču pirkuma‒pārdevuma apstiprinātie spēkā esošie noteikumi interneta veikalā.
 16. Tiešais mārketings – darbība preču un pakalpojumu piedāvāšanai atsevišķām personām un/vai to viedokļa noskaidrošanai par precēm un pakalpojumiem, kurus piedāvā pa pastu, tālruni vai citā veidā.
 17. Lietotājs – fiziska persona, kas apmeklē InoWood vietni, izmanto Interneta veikalu, Veikala pakalpojumus un kuras datus apstrādā saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku.
 18. PAMATNOTEIKUMI
 19. Konfidencialitātes politika regulē Lietotāja personas datu apstrādes pamatprincipus un procedūras.
 20. Lietotāja Personas datu apstrādi regulē šī Konfidencialitātes politika un tajā daļā, kurā netiek regulēta ‒ Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.g. 27.aprīļa Reglaments (tālāk tekstā ‒ «Reglaments»), Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību un cita Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības likumdošana.
 21. Lietotāji var iepazīties ar Konfidencialitātes politiku Vietnē.
 22. Datu kontrolieris saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku ir Intervilža.
 23. Norādot savus personas datus Vietnē, Interneta veikalā, Veikalā, Lietotājs piekrīt tam, ka Intervilža tos pārvaldīs un apstrādās mērķos, procedūrās un līdzekļos, kas paredzēti šajā Konfidencialitātes politikā un tiesiskos aktos.
 24. Noteiktu reģistrācijas datu sniegšana nepieciešama, un bez tiem Lietotājs nevar izmantot Pakalpojumus. Reģistrējoties Vietnē, Interneta veikalā, Lietotājs apstiprina, ka norādītie personas dati ir pareizi.
 25. Intervilža neuzņemas atbildību par Lietotāja neprecīziem, nepilniem vai nepareiziem datiem.

III. DATU APSTRĀDES PAMATI

 1. Intervilža ciena tiesības uz katra Lietotāja konfidencialitāti. Intervilža veic visus pieejamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu drošību un datu apstrādes darbību atbilstību datu aizsardzības likumdošanas prasībām un Intervilža politikai.
 2. Intervilža vāc un apstrādā Lietotāja personas datus uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

25.1. Lietotājs dod piekrišanu, tas ir piekrīt ievērot Vietnes, Interneta veikala (preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus) Noteikumus un Konfidencialitātes politiku;

25.2 Intervilža likumīgās intereses;

25.3. noslēdz un izpilda līgumu, kad viena no pusēm ir datu subjekts;

25.4. juridisko saistību izpildīšana.

25.5. tajā mērā un uz nosacījumiem, kas paredzēti piemērojamā likumdošanā, vienu vai vairākus no iepriekšminētiem tiesiskiem pamatiem var piemērot viena un tā paša Lietotāja personas datu apstrādei.

 1. Intervilža apstrādā šādus Lietotāja datus:
Datu savākšanas metode Dati Pamatojums personas datu apstrādei Datu apstrādes termiņš
Uzskaites ieraksta reģistrācija Vārds, uzvārds, adrese, elektroniskais pasts, tālruņa numurs, uzņēmuma (darba devēja) nosaukums (reģistrējot uzņēmuma vārdā). Lietotāja piekrišana Pakalpojumu izmantošanai uz Noteikumos izklāstīto nosacījumu pamata.

 

Lietotāja uzskaites ieraksta viss izmantošanas periods.

Lietotāja piekrišana un pierādījumi tam var uzglabāties Intervilža daudz ilgāku laika periodu, ja tas nepieciešams aizsardzībai apvainojumu, pretenziju vai apelāciju gadījumā.

Uzskaites ieraksta pārvaldīšana Pie reģistrācijas vietnē www.inowood.lt sniegtā informācija, ieejas dati uzskaites ierakstā, darbības uzskaites ierakstā, ieskaitot pārlūkošanas tehniskos datus (IP‒adrese, ieeja sistēmā un pārlūkošanas tehniskā informācija)

 

Lietotāja piekrišana Pakalpojumu izmantošanai uz Noteikumos izklāstīto nosacījumu pamata

 

Lietotāja uzskaites ieraksta viss izmantošanas periods.

Lietotāja piekrišana un pierādījumi tam var uzglabāties Intervilža daudz ilgāku laika periodu, ja tas nepieciešams aizsardzībai apvainojumu, pretenziju vai apelāciju gadījumā.

Pirkums interneta‒veikalā Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes vietas adrese, uzņēmuma (darbavietas) nosaukums, ja preci iegādājas uzņēmuma vārdā, paraksts (piegādājot preci pēc norādītās adreses), pirkuma un piegādes datums un laiks, nosaukums, skaits, cena, pirkumu apmaksas veids un maksājuma informācija Lietotāja piekrišana Pakalpojumu izmantošanai uz Noteikumos izklāstīto nosacījumu pamata

 

10 gadi no pirkuma dienas
Preču un pakalpojumu pirkums Intervilža veikalos Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes vietas adrese, uzņēmuma (darbavietas) nosaukums, ja preci iegādājas uzņēmuma vārdā, paraksts, pirkuma datums un laiks, preču nosaukums, skaits, cena, pirkuma apmaksas veids un maksājuma informācija. Lietotāja pasūtījums par Preču un Pakalpojumu pirkumu (komercpiedāvājums) un Intervilža juridiskās saistības par Preču pārdošanu un Pakalpojumu sniegšanu

 

10 gadi no pirkuma dienas
Statistika, tirgus pētījums un patērētāju uzvedība

 

Atrašanās vieta, informācija par pirkumu (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, skaitu, cenu, aplūkotās preces) Intervilža juridiskās intereses ‒ datu analīze un pārskatu iesniegšana savas darbības novērtēšanai, reaģēšana uz tirgus izmaiņām. 5 gadi
Lietotāju pieprasījumu, atsauksmju un sūdzību administrēšana Lietotāja iesniegtā identifikācijas un kontakta informācija:

vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, preces piegādes adrese (ja prece tika piegādāta pēc Lietotāja norādītās adreses). Pieprasījuma saturs: pieteiktais notikums, tā apstākļi, datums, vieta, pieprasījums, lietotāja pretenzijas vai atsaukums, produkts, cita pieprasījumā norādītā informācija; citi dokumenti un/vai dati, iesniegti ar pieprasījumi: piemēram, čeka dati par pirkumu, fotogrāfijas

Intervilža juridiskais pienākums izpētīt patērētāju pieprasījumus un atbildēt uz tiem, kā arī likumīgā ieinteresētība klientu atsauksmju novērtējumā ar mērķi paaugstināt sniedzamo pakalpojumu un operāciju kvalitāti 12 mēneši

 

 1. COOKIE FAILI
 2. Lai identificētu InoWood apmeklētāju kā bijušo Interneta veikala lietotāju, uzglabātu informāciju par precēm, kas ievietotas Lietotāja grozā, apkopotu Interneta veikala apmeklētības statistiku, informācija (sīkfaili) tiek izvadīta uz Lietotāja datora (ierīces).
 3. Lietotājs var nedot piekrišanu informācijas (sīkfailu) uzglabāšanai un izmantošanai uz sava datora (ierīces) vai atsaukt savu piekrišanu, izmainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, un šajā gadījumā dažas vietnes funkcijas viņam var būt nepieejamas.
 4. Papildu informācijas saņemšanai par sīkfailiem (cookie), to izmantošanu un atteikšanos no to izmantošanas skatīt sīkfailu izmantošanas politiku.

 

 1. DATU SAVĀKŠANA
 2. Intervilža saņem tikai datus, kurus sniedzis tieši Lietotājs: aizpildot uzskaites ieraksta formas datus, pērkot preces Interneta veikalā, Veikalā, nosūtot pieprasījumus.
 3. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM
 4. Intervilža var nodot Lietotāja personas datus apstrādei trešajām personām, kuras palīdz Pakalpojumu izpildīšanā un administrēšanā; tādas personas var būt kravu piegādes pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu darbu apakšuzņēmēji, programmatūras piegādātāji bez datiem, administrēšanas pakalpojumu piegādātāji bez datiem, datu apstrādes centri, mākoņu hostinga pakalpojumu piegādātāji, tiešā mārketinga, mārketinga pētījumu pakalpojumu piegādātāji vai biznesa analītikas pakalpojumu piegādātāji utt.
 5. Intervilža sniedz datu apstrādātājam tikai tos datus, kas nepieciešami noteikta pasūtījuma izpildīšanai vai noteikta pakalpojuma sniegšanai. Datu apstrādātāji var apstrādāt Lietotāja personas datus tikai saskaņā ar Intervilža instrukcijām, un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Intervilža piekrišanas. Tiem jānodrošina datu drošība saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un rakstveida vienošanās ar Intervilža.
 6. Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums var tikt atzīts par apdrošināšanas, Intervilža nodod pieprasījumu un Lietotāja datus apdrošināšanas uzņēmumam (‒iem), kurā mēs apdrošinājām mūsu civilo atbildību, mantu vai kas sniedz mums citu apdrošināšanu, saistītu ar Lietotāja pieprasījumā norādīto gadījumu. Apdrošināšanas uzņēmumi darbojas kā datu neatkarīgi kontrolieri un apstrādā datus saskaņā ar apdrošināšanas uzņēmuma noteiktiem nosacījumiem un noteikumiem.
 7. Datus var sniegt kompetentām vai tiesībsargājošām institūcijām, tādām kā policija vai uzraudzības institūcijas, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, kad to pieprasa piemērojamā likumdošana vai gadījumos un procedūrās, kas paredzētas likumā mūsu tiesību, mūsu klientu nodrošināšanai, darbinieku un resursu drošībai, tiesu prasību iesniegšanai un aizsardzībai.
 8. Ja Intervilža izmanto vietnes analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), lai noteiktu kā Lietotājs izmanto informāciju vietnē, mēs varam nodot depersonalizētus Lietotāja datus trešajām personām, kuras izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā izmanto vietni, gatavo pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un sniedz citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes, Interneta un mobilās lietotnes izmantošanu.

VII. LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 1. Lietotājs tiesīgs:

36.1. iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem: saņemt apstiprinājumu tam, vai Intervilža apstrādā viņa personas datus, iepazīties ar apstrādājamiem datiem, saņemt informāciju par datu apstrādes mērķiem, datu apstrādes periodu, datu apstrādes avotu, automatizētu lēmumu pieņemšanu;

36.2. pieprasīt informācijas labojumus, izmaiņas, precizējumus, ja dati, kas norādīti Lietotājam reģistrējoties ir izmainījušies vai, ja Lietotājs uzskata, ka Intervilža apstrādātā informācija par viņu ir neprecīza vai kļūdaina;

36.3. atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un datu apstrāde uz Lietotāja piekrišanas pamata tiks izbeigta. Dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka Lietotājs nevarēs turpināt lietot Intervilža Pakalpojumus;

36.4. pieprasīt nekavējoties dzēst Lietotāja personas datus, ja to attaisno viens no sekojošiem iemesliem:

36.4.1. personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie bija savākti vai apstrādāti citā veidā;

36.4.2. Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuras balstās personas datu apstrāde, un nav cita tiesiskā pamata personas datu apstrādei;

36.4.3. Lietotājs nedod piekrišanu datu apstrādei, un nav nekādi tiesiski iemesli datu apstrādei;

36.4.4. personas dati bija nelikumīgi apstrādāti;

36.4.5. personas dati jādzēš saskaņā ar juridisko saistību, kas noteikta Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas likumdošanā;

36.5. pieprasīt no Intervilža ierobežot personas datu apstrādi vienā no šādiem gadījumiem:

36.5.1. Lietotājs apstrīd personas datu precizitāti par periodu, kura laikā Intervilža var pārbaudīt personas datu pareizību;

36.5.2. personas datu apstrāde ir nelikumīga, un Lietotājs nedod piekrišanu personas datu dzēšanai, bet tā vietā lūdz ierobežot to izmantošanu;

36.5.3. Intervilža vairs nav nepieciešami personas dati šo Noteikumu 26.punktā norādītajiem mērķiem, bet tie vajadzīgi Lietotājam tiesu prasību iesniegšanai, izpildīšanai vai aizsardzībai;

36.6. pieprasīt datu nodošanu, kas apstrādāti ar Lietotāja piekrišanu un apstrādāti automatizēti, datu kontrolierim. Šajā gadījumā Intervilža sniegs datus formātā, ko parasti izmanto tā sistēmas un kurus lasa dators;

36.7. iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijā ‒ Valsts datu aizsardzības inspekcijā, aizpildot un iesniedzot noteiktas formas sūdzību.

 1. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
 2. Pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas ar elektronisko līdzekļu starpniecību (parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sniedzot datus vai īstenojot citas Lietotāja tiesības, Intervilžai būs pienākums noteikt Lietotāja personību. Iepriekšminēto datu subjekta tiesību realizācijai, personai jāiesniedz rakstveida pieprasījums (aizpildot pieprasījuma formu tīmekļa vietnē, nosūtot pieprasījumu pēc adreses, kas norādīta šīs Politikas X.nodaļas 40.punktā, personīgi vai ar ?)).
 3. Pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas par jebkuras viņa kā datu subjekta tiesības īstenošanu un pēc pārbaudes procedūras veiksmīgas pabeigšanas, kas norādīta šīs Politikas 37.punktā, Intervilža apņemas nekavējoties, bet jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Lietotāja pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas, iesniegt Lietotājam informāciju par darbībām, ko veic Intervilža pēc Lietotāja pieprasījuma. Atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita, Intervilžai ir tiesības pagarināt mēneša periodu vēl uz mēnesi, informējot Lietotāju līdz pirmā mēneša beigām un norādot tādas pagarināšanas iemeslus.
 4. Ja Lietotājs nosūta pieprasījumu ar elektronisko līdzekļu palīdzību, Intervilža sniegs atbildi ar elektronisko līdzekļu palīdzību, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams (piemēram, ārkārtīgi liela informācijas apjoma dēļ) un, ja Lietotājs pieprasa atbildi citā veidā.
 5. KONTAKTDATI
 6. Par jebkuriem datu apstrādes jautājumiem varat sazināties ar mums šādā veidā:

pa elektronisko pastu dap@intervilza.lt

pa tālruni +370 683 51568

datu aizsardzības pilnvarotā kontaktdati:

E‒pasts dap@intervilza.lt

Pasta adrese korespondencei:

SAS «Intervilža», Datu aizsardzības pilnvarotais

Savanorju prospekts 151, Viļņa, LT‒03150.

 

 1. DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅI
 2. Personas dati uzglabājas ne ilgāk, kā tas nepieciešams. Personas datu uzglabāšanas termiņu nosaka saskaņā ar Dokumentu uzglabāšanas vispārīgo rādītāju, kas apstiprināts ar Lietuvas Galvenā arhivāra pavēli (tālāk ‒ Rādītājs) un citiem Lietuvas Republikas tiesiskiem aktiem.
 3. Personas dati, kuru uzglabāšanas termiņš nav paredzēts Rādītājā, uzglabājas saskaņā ar šajā Politikā norādītajiem nosacījumiem.
 4. Citi personas dati, kuru uzglabāšanas termiņš nav paredzēts Rādītājā vai šajā Politikā ‒ ne ilgāk, kā tas nepieciešams šajā Politikā norādīto personas datu apstrādes mērķiem.
 5. Lietotāja personas datu uzglabāšana daudz ilgākā laika periodā nekā norādīts šajā Politikā, var notikt tikai tajā gadījumā, ja:

– tas nepieciešams tam, lai Intervilža varētu aizsargāt sevi no pretenzijām, prasībām un realizēt savas tiesības;

– ir saprātīgi pamatojumi aizdomām par nelikumīgu darbību, un šī nelikumīgā darbība tiek izmeklēta;

– Lietotāja dati nepieciešami pareizai strīdu vai sūdzības izlemšanai;

– rezerves kopēšanai un citiem līdzīgiem mērķiem;

– ir citi likumdošanā paredzētie pamatojumi.

 

XII. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS DARBĪBA UN GROZĪJUMI

 1. Šī konfidencialitātes politika spēkā no 2018.gada 21.maija. Pēc šīs Politikas izmainīšanas atjaunotā versija būs nopublicēta vietnē www.inowood.lt.